Posts by พล ธีรเศรษฐ์ (Pon Teerasej)

Webometric กำลังกลายเป็นมาตรฐานในการจัดอันดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และสถานพยาบาลในปัจจุบัน โค้ชพลขอแชร์เกร็ดเล็กน้อยจากการอบรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าที่นี่ครับ

Menu