3 สิ่งที่มหาวิทยาลัยของคุณ อาจเข้าใจ Webometrics ผิดๆ

Webometrics เป็นแนวคิดที่หวังให้สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม แต่ความเข้าใจผิดๆ อาจทำให้เราพลาดโดยไม่รู้ตัว

Menu