Apple Store

แนะนำการซื้อ iPhone, MacBook Pro ที่ญี่ปุ่นแบบไม่คิดภาษี 8%

เมื่อก่อนพล และหลายๆ คนไม่รู้ว่า ถ้าซื้อสินค้า Apple ทุกอย่างที่ญี่ปุ่น เกินขั้นต่ำที่เขากำหนด จะไม่รวมภาษีของญี่ปุ่นเข้าไปด้วย!? หลังจากไปลองซื้อจริงๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถไขข้อข้องใจได้มากมาย ขอเอามาเรียบเรียงเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่านกันครับ

Menu