Webometrics

3 สิ่งที่มหาวิทยาลัยของคุณ อาจเข้าใจ Webometrics ผิดๆ

Webometrics เป็นแนวคิดที่หวังให้สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม แต่ความเข้าใจผิดๆ อาจทำให้เราพลาดโดยไม่รู้ตัว

แชร์การอบรมในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Webometric สำหรับมหาวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Webometric กำลังกลายเป็นมาตรฐานในการจัดอันดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และสถานพยาบาลในปัจจุบัน โค้ชพลขอแชร์เกร็ดเล็กน้อยจากการอบรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าที่นี่ครับ

Menu