เมื่อ Webometric ถูกนำไปใช้ในระดับองค์กร [Presentation]

Webometric

Webometrics จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก อยู่ที่การเข้าใจระบบและผลของการนำไปใช้งาน

ในการบรรยายให้กับบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ผมจะมีการอธิบายวิธีการจัดการของ Webometric ในระดบที่กระทบกับหลายหน่วยงานในองค์กรใหญ่อย่างมหาวิทยาลัย,​ กรณีศึกษา, และวิธีการปรับตัวรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

โดยหวังว่าทุกท่านจะนำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ต้องซีเรียสเกินไป แต่ก็ให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน

นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Slide Presentation ที่ผมใช้ประกอบการบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎครับ

ดูหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับ Webometrics ที่ผมบรรยายไว้ได้ที่นี่

Loading Facebook Comments ...
Menu