แชร์การอบรมในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Webometric สำหรับมหาวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UncategorizedWebometric

หลังจากไปบรรยาย และจัด Workshop สนุกๆ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Webometric” เพื่อเรียนรู้การปรับแผนด้าน IT ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล มาอีกครั้ง โค้ชพลก็ขอมาสรุปเกร็ดเล็กน้อยในงานอบรมกัน

โดยหลังจากจัดให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และเครือมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งนี้ไปจัดที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ

รอบนี้เป็นรอบปฏิบัติการเพราะมีพี่ๆ น้องๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนของ E-learning, ภาคหน่วยงานคอมพิวเตอร์, ฝ่ายห้องสมุด, และหน่วยงานวิจัยมา Workshop กัน

หลักๆ ก็จะเป็นการปรับความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป้าหมายของ Webometric คืออะไร และมันจะทำให้มหาวิทยาลัยที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ประโยชน์อย่างมหาศาลด้วยวิธีไหน ซึ่งหลายๆ คนก็ยอมรับว่าบางส่วนที่ศึกษามาเองก็เข้าใจผิดไป

ผมเลยเน้นไปที่ Workshop โครงการปฏิบัติในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจดี เพื่อให้สามารถนำแผนที่ทำใน Workshop ไปต่อยอดหลังอบรมเสร็จด้วย จะได้ไม่เสียเวลามานั่งประชุมอีก

ถ้าสนใจจัดอบรมในส่วนของ Webometric สำหรับมหาวิทยาลัย และสถานพยาบาล ติดต่อ 083-071-3373 ได้ครับ

Loading Facebook Comments ...
Menu